ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА СИНДИК

ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА СИНДИК
Д-Р НЕЛИ МАДАНСКА

Изпитът за придобиване на квалификация за синдик представлява специфична квазисъстезателна процедура за придобиване на правото да се упражнява функцията на синдик. Процедурата е близка до състезателната, тъй като при нея в изпитни условия, с определена продължителност, съдържание и изпитни подходи, се проверяват професионалните качества на кандидатите за включване в списъка на синдиците. Но състезателното начало не е проявено напълно, тъй като участниците не се състезават помежду си за заемане на определено място в списъка на синдиците.

ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА СИНДИК