Имоти

Едноетажна масивна търговска сграда

27 к.м. m2, Сграда с. Могилица

Синдик: Мария Шукерова
Срок: Петък 20, Ноември 2020 - Сряда 09, Декември 2020
Обявяване на: Четвъртък 26, Ноември 2020
Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
BGN 4500.00

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 67653.915.233

0 m2, Сграда гр. Смолян
ул. „Първи май“ № 47
Синдик: Мария Шукерова
Срок: Петък 20, Ноември 2020 - Сряда 09, Декември 2020
Обявяване на: Четвъртък 26, Ноември 2020
Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
BGN 76000000.00

ТРИЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА

605 к.м m2, Сграда с. Елховец

Синдик: Мария Шукерова
Срок: Четвъртък 12, Ноември 2020 - Сряда 16, Декември 2020
Обявяване на: Петък 20, Ноември 2020
Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
BGN 5520564.00