Министерство на правосъдието обявяви резултатите от писмената част на изпита за придобиване на квалификация за синдик

На 10.03.2017 г. Министерство на правосъдието обяви резултатите от писмената част на изпита за придобиване на квалификация за синдик, обявен със Заповед № ЛС-04-1985/02.12.2016 г. на министъра на правосъдието, график за устния изпит на кандидатите, издържали писмената част на изпита и въпросник за устния изпит.

 

Резултати от писмената част на изпита може да откриете тук.
График за устния изпит на кандидатите, издържали писмената част на изпита, може да откриете тук.
Въпросник за устния изпит може да откриете тук.

Файлове за теглене