Month: November 2020

РЕФОРМА НА РАМКАТА ЗА НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ В БЪЛГАРИЯ

Вече една година работната група по търговския закон заседава активно относно реформата на рамката на несъстоятелност, под ръководството на Министъра на правосъдието. В проекта участват опитни специалисти и професионалисти в областта на търговското право, магистрати, адвокати и синдици. Асоциацията на синдиците в България участва чрез свои представители. Реформата е насочена към изработване на проект за изменение и допълнение на Търговския закон, както и проект за изменения и допълнения в относимите поздаконови нормативни актове. Реформата цели създаване на по-ефективно производство по несъстоятелност. РЕФОРМА НА РАМКАТА НА НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ В БЪЛГАРИЯ Вече една година работната група по търговския закон заседава активно относно реформата на рамката на несъстоятелност, под ръководството на Министъра на правосъдието. В проекта участват опитни специалисти и професионалисти в областта на търговското право, магистрати, адвокати и синдици. Асоциацията на синдиците в България участва чрез свои представители. Реформата е насочена към изработване на проект за изменение и допълнение на Търговския закон, както и проект за изменения и допълнения в относимите поздаконови нормативни актове. Реформата цели създаване на по-ефективно производство по несъстоятелност.