Month: March 2017

Министерство на правосъдието обявяви резултатите от писмената част на изпита за придобиване на квалификация за синдик

На 10.03.2017 г. Министерство на правосъдието обяви резултатите от писмената част на изпита за придобиване на квалификация за синдик, обявен със Заповед № ЛС-04-1985/02.12.2016 г. на министъра на правосъдието, график за устния изпит на кандидатите, издържали писмената част на изпита и въпросник за устния изпит.

 

Резултати от писмената част на изпита може да откриете тук.
График за устния изпит на кандидатите, издържали писмената част на изпита, може да откриете тук.
Въпросник за устния изпит може да откриете тук.