Author:

СЕМИНАР НА ТЕМА “АКТУАЛНИ ПРОМЕНИ В ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС, ЗАКОНА ЗА ОСОБЕНИТЕ ЗАЛОЗИ И ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН”

На 21 – 22 юни 2017 г. в гр. София, хотел „Рила” ще се проведе семинар на тема “АКТУАЛНИ ПРОМЕНИ В ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС, ЗАКОНА ЗА ОСОБЕНИТЕ ЗАЛОЗИ И ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН”

В прикачените файлове може да намерите програма и формуляр за участие в семинара.

Министерство на правосъдието обявяви резултатите от писмената част на изпита за придобиване на квалификация за синдик

На 10.03.2017 г. Министерство на правосъдието обяви резултатите от писмената част на изпита за придобиване на квалификация за синдик, обявен със Заповед № ЛС-04-1985/02.12.2016 г. на министъра на правосъдието, график за устния изпит на кандидатите, издържали писмената част на изпита и въпросник за устния изпит.

 

Резултати от писмената част на изпита може да откриете тук.
График за устния изпит на кандидатите, издържали писмената част на изпита, може да откриете тук.
Въпросник за устния изпит може да откриете тук.

Всички продажби – в регистър

Мария Шукерова - председател на Асоциацията на синдиците в България
Мария Шукерова – председател на Асоциацията на синдиците в България

В началото на годината бе учредена Асоциация на синдиците в България, която стартира с твърде амбициозни идеи: да събере в единен електронен регистър продажбите на фирмени активи на обявените в несъстоятелност предприятия, да съдейства на синдиците и да работи за издигане на професионалния им престиж, да участва в законодателния процес. Това са и темите, по които журналисти от престижната правна медия Параграф 22 разговаряха с председателя на асоциацията Мария Шукерова.

Цялата статия може да откриете тук.

Г-жо Шукерова, какво наложи създаването на асоциацията и за решаването на какви конкретни проблеми, с които се сблъсква съсловието, смятате, че тя би могла да бъде полезна?

Вижте “Всички продажби – в регистър”